Βυζαντινών Πολεμικά
Convert HTML to PDF

Η εξασφάλιση των συνόρων σε μία αχανή αυτοκρατορία όπως η Βυζαντινή δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που οι συγκρούσεις με γειτονικούς λαούς για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση εδαφών είναι συχνό φαινόμενο. Παρόλο που οι κάτοικοι του Βυζαντίου, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αγρότες, δε θέλουν τον πόλεμο και επιθυμούν μια ήσυχη και ειρηνική ζωή, οι αυτοκράτορες γνωρίζουν ότι για την επιβίωση του κράτους τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου και ετοιμοπόλεμου στρατού. 
Κατά την εκπαίδευση του στρατού το βάρος ρίχνεται στο χαρακτήρα του αντιπάλου, στην πραγματοποίηση μιας εκστρατείας ή στις αμυντικές μεθόδους. Η επιτυχία στο πεδίο της μάχης κατά κύριο λόγο βασίζεται στη συνεχή εκγύμναση του στρατεύματος και στην εφαρμογή της θεωρίας που αναφέρεται στα στρατιωτικά εγχειρίδια που συμβουλεύονται οι στρατηγοί. Άλλοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση μιας μάχης είναι η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την επίθεση, η γνώση του πεδίου διεξαγωγής της, η γνώση του αντιπάλου και της κατάστασής του αλλά και η αυτογνωσία του στρατεύματος ως προς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. 
Αν και η εξέλιξη της πολεμικής τεχνολογίας είναι συνεχής, η διπλωματία και η ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων προβάλλει πάντα ως η ιδανική λύση για την αντιμετώπιση των εχθρικών διαθέσεων των γειτονικών λαών. Βιβλιογραφία (0)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο