Το κάστρο


Η πόλη των Σερβίων οχυρώθηκε είτε επί Ιουστινιανού, είτε αργότερα, την περίοδο των σλαβικών επιδρομών. Η οχύρωση αποτελείται από τρεις διαδοχικούς περιβόλους. Ο εξωτερικός περίβολος, ο οποίος σώζεται σήμερα τμηματικά, ορίζει την περιοχή της κάτω πόλης που εκτεινόταν σε χώρο περίπου 75 στρεμμάτων. Ο διάμεσος περίβολος, που ορίζει χώρο περίπου 20 στρεμμάτων της άνω πόλης, έχει σχήμα πολυγωνικό και ενισχυόταν από ορθογώνιους και πολυγωνικούς πύργους, ενώ παράλληλα διέθετε τουλάχιστον μία πύλη. Ο τρίτος και μικρότερος περίβολος, που ορίζει τον χώρο 2,5 στρεμμάτων της ακρόπολης, περιλάμβανε τρεις μικρές πύλες και μία κεντρική πύλη εισόδου στη ΒΔ πλευρά. Η πύλη αυτή πλαισιωνόταν από δύο τετράπλευρους πύργους, εκ των οποίων ο βόρειος διατηρείται έως σήμερα σε ύψος περίπου 18μ. και διαιρούνταν σε ισόγειο και τρεις ορόφους.


Γλωσσάρι (0)


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (4)

1. Ευγενίδου Δ., Κάστρα Μακεδονίας και Θράκης, Βυζαντινή Καστροκτισία, Αθήνα, 1997

2. Καραγιάννη Φ., Οι Βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος – 15ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2010

3. Πέτκος Α. Σ, Σέρβια. Μια βυζαντινή πόλη-κάστρο. Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο.

4. Τσιλιπάκου Α, Σέρβια. Μια βυζαντινή καστροπολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2002


Σχόλια (0)