Η πόλη


Η σημερινή πόλη των Σερβίων βρίσκεται στην πεδιάδα του Αλιάκμονα, πάνω σε βραχώδες ύψωμα που περιβάλλεται από βαθιές χαράδρες. Η ομώνυμη μεσαιωνική πόλη-κάστρο βρισκόταν στο λόφο πάνω από τα σύγχρονα Σέρβια και, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, έλαβε την ονομασία της από τους Σέρβους που εγκαταστάθηκαν στη θέση τον 7ο αιώνα με άδεια του αυτοκράτορα Ηρακλείου.

Εξαιτίας της στρατηγικής τους σημασίας και θέσης ακριβώς στο πέρασμα από τη Δυτική Μακεδονία προς τη Θεσσαλία, τα Σέρβια κατοικούνταν από την αρχαιότητα και διέθεταν ισχυρή οχύρωση που προστάτευσε την πόλη ανά τους αιώνες από ποικίλες εχθρικές επιδρομές.

Εντός τειχών και ιδιαίτερα στον χώρο της ακρόπολης έχουν αποκαλυφθεί ερείπια κτισμάτων κοσμικού χαρακτήρα, καθώς και τμήματα του νεκροταφείου της βυζαντινής πόλης σε λόφο ανατολικά.

Στην κάτω πόλη, εντός του οχυρωματικού περιβόλου, σώζονται σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία, με κορυφαία την επισκοπική Βασιλική και τους μονόχωρους ναΐσκους των Αγίων Θεοδώρων (β’ μισό του 11ου αι.), του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (τέλη του 14ου αι.), καθώς και των Αγίων Αποστόλων. Αντίστοιχα, αρκετά ναϋδρια και παρεκκλήσια κυρίως μεταβυζαντινής περιόδου σώζονται και έξω από τα τείχη.


Γλωσσάρι (0)


Πληροφοριακά Κείμενα (1)

Η βασιλική : Στο ΒΔ άκρο της κάτω πόλης των Σερβίων, εντός του οχυρωματικού περιβόλου, σώζονται τα ερείπια του βυζαντινού επισκοπικού ναού των Σερβίων, γνωστού ως Βασιλική των Κατηχουμένων ή Σαράντα Πόρτες. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, ημικυκλική αψίδα και υπερυψωμένο κεντρικό κλίτος που στεγαζόταν με αμφικλινή στέγη και με μονοκλινείς στέγες στο νάρθηκα και στα πλάγια κλίτη. Ο ναός που παρουσιάζει συνδυασμό στοιχείων ελληνιστικού και ανατολικού τύπου βασιλικής ιδρύθηκε λίγο μετά το 1000 μ.Χ. Διασώζει τμήματα του τοιχογραφικού του διακόσμου, ο οποίος με βάση τα τεχνοτροπικά και εικονογραφικά χαρακτηριστικά του εντάσσεται σε τρία στρώματα, που χρονολογούνται αντίστοιχα στον 12ο, τον 13ο και τον 15ο-16ο αιώνα. Σύμφωνα με σωζόμενη τοιχογραφία στον νότιο τοίχο του κεντρικού κλίτους που φέρει αφιερωματική επιγραφή του επισκόπου Σερβίων Μιχαήλ, ο ναός τιμόταν στο όνομα του Αγίου Δημητρίου τουλάχιστον από τα τέλη του 12ου αιώνα.


Βιβλιογραφία (4)

1. Ευγενίδου Δ., Κάστρα Μακεδονίας και Θράκης, Βυζαντινή Καστροκτισία, Αθήνα, 1997

2. Καραγιάννη Φ., Οι Βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος – 15ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2010

3. Πέτκος Α. Σ, Σέρβια. Μια βυζαντινή πόλη-κάστρο. Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο.

4. Τσιλιπάκου Α, Σέρβια. Μια βυζαντινή καστροπολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2002


Σχόλια (0)