Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το μουσείο
Convert HTML to PDF

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης διαθέτει από το 1987 μουσείο, όπου εκτίθεται το πλούσιο υλικό των ανασκαφών που ξεκίνησαν από τον  αρχαιολόγο Δημήτριο Λαζαρίδη, Έφορο Αρχαιοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Γενικό Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων, ο οποίος πραγματοποίησε και τον κύριο όγκο των ανασκαφών στην Αμφίπολη από το 1956 έως και το 1984. Η ανέγερση του κτιρίου του Μουσείου, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του οποίου είναι έργο του αρχιτέκτονα Α. Μπακιρτζή, ξεκίνησε το 1976 και ολοκληρώθηκε το 1987.

Η έκθεση του Μουσείου της Αμφίπολης παρουσιάζει θεματικά και χρονολογικά την ιστορική πορεία της αρχαίας πόλης και της άμεσης περιοχής της. Ευρήματα από την περιοχή των εκβολών του Στρυμόνα μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα από τη Μέση Νεολιθική Εποχή μέχρι την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου ( 5000 π.Χ. - 750π.Χ.). Τα αττικά και κορινθιακά αγγεία από αρχαϊκούς τάφους δείχνουν την προοδευτική διείσδυση του ελληνικού πληθυσμού στη Θράκη με την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις εκβολές του Στρυμόνα από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ., ενώ πλήθος άλλων ευρημάτων παρουσιάζουν την έντονη δημόσια και ιδιωτική ζωή της Αμφίπολης κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, καθώς και την εξέχουσα θέση που είχε η πόλη την περίοδο της ρωμαιοκρατίας. Τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά εκθέματα της Έκθεσης είναι επίσης αντιπροσωπευτικά και σημειώνουν, ωστόσο, τη σταδιακή συρρίκνωση της Αμφίπολης την περίοδο αυτή. Τέλος, στους χώρους του Μουσείου διατίθενται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη νεότερη ιστορία του τόπου και ένα χρονικό για την αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.


Βιβλιογραφία (1)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο