Η βασιλική Α'


Στο κεντρικό τμήμα της παλαιοχριστιανικής πόλης, στα ερείπια ενός υστερορωμαϊκού λουτρού ανασκάφηκε λεγόμενη Βασιλική Α΄  Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με αψίδα στα ανατολικά, νάρθηκα, εξωνάρθηκα και αίθριο στα δυτικά. Τα δάπεδα των πλάγιων κλιτών και του εξωνάρθηκα κοσμούνταν από πολύχρωμα ψηφιδωτά, ενώ τα δάπεδο του κεντρικού κλίτους και του νάρθηκα κάλυπταν μαρμάρινες πλάκες. Εξωτερικά του κυρίως όγκου του ναού, αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα επιπλέον διαμερισμάτων λατρευτικής χρήσης ενσωματωμένων στα νότια και βόρεια του νάρθηκα, του εξωνάρθηκα και του αιθρίου. Παράλληλα, στο βόρειο τμήμα της βασιλικής, εντοπίστηκε ένα αψιδωτό παρεκκλήσι με ψηφιδωτό δάπεδο, πιθανότατα το διακονικό, το οποίο επικοινωνούσε δυτικά με άλλο ορθογώνιο διαμέρισμα, πιθανότατα το Μυτατώριο και χρονολογείται στα μέσα του 6ου αιώνα.

Η κατασκευή του ναού αποδίδεται στις αρχές του 6ου αιώνα, ενώ μέσα στον ίδιο αιώνα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους επεμβάσεις και προσθήκες στο ναό. Σε μεταγενέστερη φάση, μετά την οριστική εγκατάλειψη και ερείπωσή του, στο μέσον του βόρειου κλίτους κατασκευάστηκε δωμάτιο μιας οικίας που φιλοξενούσε μια οικογένεια, η οποία εγκαταστάθηκε στα χαλάσματα.


Γλωσσάρι (11)

Παλαιοχριστιανική Περίοδος: η Παλαιοχριστιανική περίοδος τυπικά ξεκινά από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο στα 330 μ.Χ. και τη μεταφορά σε αυτή της έδρας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη, και λήγει με το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού Α (565).
τρίκλιτη βασιλική: βασιλική με τρία κλίτη.
αψίδα: η ημικυκλική απόληξη της ανατολικής πλευράς των βασιλικών. Εσωτερικά καλύπτεται με θόλο και είναι ημικυκλική, ενώ εξωτερικά καλύπτεται με κλιμακωτή στέγη και μπορεί να είναι πεταλόσχημη, ορθογώνια ή και πολυγωνική.
νάρθηκας: ο νάρθηκας είναι η στενόμακρη αίθουσα που εκτείνεται σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς της βασιλικής. Προήλθε από την ανατολική στοά του αιθρίου, η οποία ενσωματώθηκε στον ναό. Χρησίμευε ως χώρος παραμονής των κατηχουμένων, οι οποίοι δεν επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
εξωνάρθηκας: η εξωτερική στοά στο δυτικό τμήμα του ναού ανάμεσα στο νάρθηκα και το αίθριο.
αίθριο: τετράπλευρη αυλή που αναπτυσσόταν μπροστά από τη δυτική πλευρά (κύρια είσοδος) των χριστιανικών βασιλικών και περικλειόταν από στοές. Οι στοές εξυπηρετούσαν λειτουργικούς λόγους, όπως την παραμονή εκεί των πιστών πριν την είσοδο στον ναό για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας αλλά και πρακτικούς σκοπούς, όπως προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Γενικά το αίθριο χάριζε μεγαλοπρέπεια στον ναό και τον απομόνωνε από τον γύρω χώρο. Στο εσωτερικό του υπήρχαν κρήνες για το συμβολικό καθαρμό των χεριών και των ποδιών των πιστών, καθώς και για την τέλεση της ακολουθίας του Αγιασμού.
κλίτη: οι διάδρομοι που διαμορφώνονται στο εσωτερικό των ναών μεταξύ των κιονοστοιχιών στις βασιλικές. Ο αριθμός τους ποικίλλει από τρία ως εννέα με ευρύτερο και ψηλότερο το κεντρικό.
ψηφιδωτό: σχέδιο ή παράσταση που σχηματίζεται με τη συναρμολόγηση και συγκόλληση ποικιλόχρωμων ψηφίδων. Ψηφιδωτή διακόσμηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες ενός κτιρίου, δάπεδο τοίχους ή οροφή.
βασιλική: δρομικός τύπος εκκλησίας μεγάλων διαστάσεων. Εσωτερικά υποδιαιρούνταν συνήθως σε τρία ή και περισσότερα κλίτη. Κατά κανόνα το μεσαίο κλίτος καλύπτεται από υπερυψωμένη στέγη που διατρυπάται από παράθυρα που φωτίζουν τον χώρο.
παρεκκλήσι: πρόκειται για μικρών διαστάσεων ναΐσκο, ο οποίος είτε είναι αυτόνομος είτε ανήκει σε κάποιο ίδρυμα ή εξαρτάται από μεγαλύτερο ναό. Στο Βυζάντιο τα παρεκκλήσια είχαν συχνά ταφική χρήση.
διακονικό: το διακονικό ήταν ένα δωμάτιο με κόγχη, προσκολλημένο συνήθως στη νότια πλευρά της εκκλησίας, όπου κατατίθεντο οι προσφορές των πιστών. Σ΄ αυτό φυλασσόταν επίσης τα ιερά σκεύη και τα άμφια. Αργότερα, στον προχωρημένο 6ο αι., μεταφέρθηκε ως χώρος στο ανατολικό μέρος του νότιου κλίτους, δίπλα στο ιερό βήμα(ιερό βήμα), ενώ κατασκευάστηκε ένα αντίστοιχο διαμέρισμα στην ανατολική πλευρά του βορείου κλίτους: η Πρόθεση. Με την προσθήκη των διαμερισμάτων αυτών προκύπτει η σημερινή μορφή του iερού βήματος.


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (1)

1. Ζήκος Ν., Αμφίπολις. Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Αμφίπολις, Αθήνα, 1989


Σχόλια (0)