Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το κάστρο
Convert HTML to PDF

Η Καβάλα υπήρξε οχυρωμένη από τον 5ο αιώνα π.Χ. με αμυντικό περίβολο που περιέβαλε την πόλη από όλες τις πλευρές και υπέστη επάλληλες επεμβάσεις. Σύμφωνα με τις πηγές, εκτενείς επεμβάσεις και επισκευές των τειχών πραγματοποιήθηκαν μετά τη Ρωμαϊκή περίοδο από τον Ιουλιανό στο διάστημα 361-363, και κατόπιν από τον Ιουστινιανό , ενώ το 926 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανοικοδόμησης από τον Βασίλειο Κλάδωνα, στρατηγό του θέματος Στρυμόνος. Στη σημερινή του μορφή το βυζαντινό τείχος, ωστόσο, πρέπει να διαμορφώθηκε από τον Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο, ο οποίος συνδύασε την οχύρωση με την ύδρευση της πόλης κατά το παλιότερο πρότυπο της Αναστασιούπολης του Ιουστινιανού . Οι επεμβάσεις ανοικοδόμησης της οχύρωσης της Καβάλας φαίνεται ότι συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων, ενώ τον 16ο αιώνα η πόλη απόκτησε εξωτερικά των τειχών επιπλέον νέο αμυντικό περίβολο, από τον οποίο σώζεται σήμερα τμήμα της ΒΑ πλευράς.

Ακολουθώντας τη διαμόρφωση του εδάφους, ο οχυρωματικός περίβολος περιέτρεχε όλες τις πλευρές του λόφου οριοθετώντας έκταση 13 εκταρίων. Ο περίβολος ενισχυόταν από κυκλικούς και τετράπλευρους πύργους και προμαχώνες, κυρίως στη βόρεια χερσαία πλευρά, που ήταν και η πλέον επίφοβη. Τον περιμετρικό περίβολο κλείνει ένα εγκάρσιο τείχος, μήκους 449 μ., που ανηφορίζει με απότομη κλίση στα πιο δυσπρόσιτα βράχια της βόρειας πλευράς σε ύψος 64 μ. Το τείχος διέθετε τέσσερις πύλες, διαμέσου των οποίων εξασφαλιζόταν η μετακίνηση εντός και εκτός της πόλης. Στο πλαίσιο των εργασιών ανοικοδόμησης που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση του αμυντικού συστήματος της πόλης, ιδρύθηκε, στην κορυφή του λόφου και στη θέση της αρχαίας, η ακρόπολη της Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου.

Η οχύρωση της ακρόπολης, ακανονίστου σχήματος, συμπεριλαμβάνει το βόρειο τμήμα των οχυρωματικών τειχών της πόλης, ενώ ενισχύεται με πύργους: στη ΒΔ και στη ΒΑ γωνία από δύο τετράγωνους, στην Α πλευρά από έναν πολυγωνικό και στη ΝΑ πλευρά από έναν προμαχώνα. Ο χώρος της ακρόπολης διαιρείται εσωτερικά σε δύο μέρη από ένα εγκάρσιο τείχος με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, στο κέντρο του οποίου (το ψηλότερο σημείο της ακρόπολης) δεσπόζει ένας κυλινδρικός πύργος.
Μέρος του αμυντικού συστήματος της πόλης αποτελούσε και το μακρό τείχος, μήκους 1,5 χλμ. που χτίστηκε σύμφωνα με τις γραπτές πηγές από τον Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο, το διάστημα 1307-1308. Το τείχος αυτό κτίστηκε με αφορμή την ανεπιτυχή επιδρομή των Καταλανών να καταλάβουν την Καβάλα, και είχε ως βασικό σκοπό τον έλεγχο της διαδρομής που οδηγούσε μέσω της Καβάλας από τη Μακεδονία στη Θράκη. Το διατείχισμα αυτό ξεκινούσε από τη βόρεια πλευρά του περιβόλου της πόλης και οδηγούσε στους απέναντι λόφους καταλήγοντας σε τέσσερις πύργους, τρεις τετράπλευρους κι έναν κυλινδρικό. Η πορεία του τείχους διακοπτόταν από το υδραγωγείο.
 
 


Βιβλιογραφία (11)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο