Ο αρχαιολογικός χώρος


Η Κόρινθος κατά την ύστερη αρχαιότητα και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια συνεχίζει να είναι μία ακμάζουσα πόλη. Μετά τους σεισμούς του 4ου αιώνα, αλλά και την επίθεση των Γότθων το 395/6, η πόλη φαίνεται να αλλάζει μορφή. Στους αιώνες που ακολουθούν η έκτασή της περιορίζεται με τη δημιουργία του λεγόμενου υστερορωμαϊκού ή πρωτοβυζαντινού τείχους και αποκόπτεται από τον Ακροκόρινθο που μέχρι τότε συνδέονταν με τείχη.

Κατά τον 5ο και 6ο αιώνα οικοδομούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου μεγάλες χριστιανικές βασιλικές με σημαντικό γλυπτό διάκοσμο, όπως οι βασιλικές του Λεχαίου και των Κεγχρεών, η βασιλική Κρανείου, η βασιλική Κοδράτου, η βασιλική της Σκουτέλας, ενώ βορειοδυτικά της βασιλικής Κρανείου έχουν εντοπισθεί τμήματα κτηρίου που αποδίδονται σε περίκεντρο Μαρτύριο. Εκτεταμένα νεκροταφεία του 6ου και 7ου αιώνα έχουν ανασκαφεί στις εκτός των τειχών περιοχές του Ασκληπιείου και των βασιλικών Κοδράτου και Κρανείου.

Από τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα στους μεταβατικούς αιώνες οικοδομικά λείψανα που να φανερώνουν κατοίκηση διαπιστώνονται κυρίως γύρω από τις παραπάνω βασιλικές και στην περιοχή Διαβατίκι, ενώ ο χώρος της ρωμαϊκής αγοράς χρησιμοποιείται για ταφές.

Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο η Κόρινθος αναδεικνύεται σε σημαντικό διοικητικό και εμπορικό κέντρο, όπως δείχνουν τα νομισματικά δεδομένα. Το εμπόριο λαδιού, της περίφημης κορινθιακής σταφίδας, αλλά και των μεταξωτών υφασμάτων της που αναφέρονται στις πηγές φαίνεται να γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση αυτή την εποχή. Τα ανασκαφικά ευρήματα από την περιοχή της ρωμαϊκής αγοράς αποκαλύπτουν μία πόλη που σφύζει από ζωή με κατοικίες, λουτρά, καταστήματα, μοναστήρια και εργαστήρια κεραμικής, χρυσού και ορείχαλκου. Η εμπορική της δραστηριότητα δεν φαίνεται να κάμπτεται ούτε τον 13ο αιώνα με την έλευση των Φράγκων, ενώ ο αριθμός των αγγείων που έχουν εισαχθεί από την Ιταλία και έχουν βρεθεί στην λεγόμενη φράγκικη συνοικία είναι εντυπωσιακός. Κατά τον 14ο αιώνα και μετά από αρκετά πλήγματα που δέχεται η πόλη, ο ελάχιστος πληθυσμός της φαίνεται να μεταφέρεται εντός του κάστρου Ακροκορίνθου .


Γλωσσάρι (1)

βασιλική: δρομικός τύπος εκκλησίας μεγάλων διαστάσεων. Εσωτερικά υποδιαιρούνταν συνήθως σε τρία ή και περισσότερα κλίτη. Κατά κανόνα το μεσαίο κλίτος καλύπτεται από υπερυψωμένη στέγη που διατρυπάται από παράθυρα που φωτίζουν τον χώρο.


Πληροφοριακά Κείμενα (1)

Γότθοι: Γερμανικό φύλο που κατά πάσα πιθανότητα προερχόταν από τη Σκανδιναβία. Περίπου τον 1ο αιώνα μετανάστευσαν νότια κατά μήκος του Βιστούλα ποταμού και εγκαταστάθηκαν στη Σκυθία (περίπου στη σημερινή Ουκρανία). Τον 3ο αι. χωρίστηκαν σε Βησιγότθους και Οστρογότθους. Αρκετοί Γότθοι στρατηγοί φαίνεται πως είχαν αποκτήσει σημαντική επιρροή στη βυζαντινή αυτοκρατορική αυλή, προκαλώντας την αντιπάθεια της αριστοκρατίας και του λαού. Στις αρχές του 5ου αιώνα, έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλης έκτασης σφαγή Γότθων στρατιωτών, με σκοπό και αποτέλεσμα τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό τους από τα στρατιωτικά αξιώματα. Το γεγονός αυτό στοίχησε τελικά στην αυτοκρατορία, καθώς στερήθηκε ιδιαίτερα ικανών στρατιωτικών δυνάμεων.


Βιβλιογραφία (10)

1. Pallas D., Korinth, 1990

2. G. D. R. Sanders, ‘Corinth’ σε The Economic History of Byzantium from the Seventh Through the Fifteenth Century, Washington D.C., 2002

3. G. D. R. Sanders, Recent Developments in the Chronology of Byzantine Corinth, Princeton, 2003

4. Williams II C. K, Frankish Corinth: an Overview, Princeton, 2003

5. G. D. R. Sanders, ‘Archaeological Evidence for Early Christianity and the End of Hellenistic Religion in Corinth’ σε Urban Religion in Roman Corinth: Interdisciplinary Approaches , D. N. Schowalter and S. J. Friesen, Cambridge, 2005

6. Slane K. W., G. D. R. Sanders, Corinth: Late Roman Horizons, 2005

7. Αθανασούλης Δ. , Αθανασούλα Μ. , Μανωλέσσου Ε. , Μελέτη Μ., Σύντομη επισκόπηση της αρχαιολογικής έρευνας μεσαιωνικών καταλοίπων Κορίνθου, Αθήνα, 2010

8. Αθανασούλης Δ. , Μανωλέσσου Ε. , Η μεσαιωνική Κορινθία

9. Penna, V., ‘Numismatic Circulation in Corinth from 976 to 1024’ σε The Economic History of Byzantium 2: From the Seventh through the Fifteenth Century, Washington D.C., 2002

10. Pettegrew D. K., ‘The End of Ancient Corinth? Views from the Landscape’ σε Archaeology and history in Roman, Medieval and Post-Medieval Greece: Studies on method and meaning in honour of Timothy E. Gregory, Aldershot, 2008


Σχόλια (0)