Το κάστρο


Ο οχυρωματικός περίβολος του Πλαταμώνα περικλείει στην κορυφή του λόφου μια έκταση 20 στρεμμάτων. Ο περίβολος έχει σχήμα πολυγωνικό και στις γωνίες μεταξύ των πλευρών του ενισχύεται με πύργους. Στο εσωτερικό του κάστρου ένας δεύτερος περίβολος περιβάλλει στο ψηλότερο σημείο του λόφου την ακρόπολη, ενώ εσωτερικά της ακρόπολης δεσπόζει ένας επιβλητικός κεντρικός οκταγωνικός πύργος, ύψους 16μ., που προστατευόταν με προτείχισμα. Ο πύργος αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους και υπόγειο που χρησίμευε ως δεξαμενή για τη συγκέντρωση του νερού της βροχής. Κάθε όροφος διαιρείται σε τέσσερα δωμάτια με δύο κάθετους τοίχους. Η πρόσβαση στους ορόφους επιτυγχάνεται με σκάλα κτιστή στον εξωτερικό τοίχο του πύργου.
 
Χαρακτηριστικά της σύνθετης προέλευσης του κάστρου είναι τα τοξωτά παράθυρα, καθώς και τα τοξωτά και οξυκόρυφα υπέρθυρα των πυλών του πύργου. Η κεντρική πύλη εισόδου στο κάστρο, ένας τετράγωνος διαμπερής χώρος-πύργος, βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου, εξωτερικά του οποίου, στο χώρο έναντι της πύλης, έχουν εντοπιστεί ίχνη κτισμάτων πιθανότατα από κάποιο προτείχισμα ή από παλαιότερη φάση. Παράλληλα, η πρόσβαση στην ακρόπολη πραγματοποιείται διαμέσου μιας πύλης στο ΒΑ τμήμα της εσωτερικής οχύρωσης. Τόσο τα τυπολογικά, όσο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τειχών του Πλαταμώνα που είναι χτισμένα με μικρές ακανόνιστες πέτρες δεμένες με κουρασάνι, αποτελούν έναν συνδυασμό βυζαντινών, φράγκικων και ισλαμικών στοιχείων.


Γλωσσάρι (0)


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (9)

1. Βακαλόπουλος Α., Τα κάστρα του Πλαταμώνα και της Ωριάς Τεμπών και ο τεκές του Χασάν Μπαμπά, Θεσσαλονίκη, 1972

2. Βακαλόπουλος Α., Το κάστρο του Πλαταμώνα, 1940

3. Ευγενίδου Δ., Κάστρα Μακεδονίας και Θράκης, Βυζαντινή Καστροκτισία, Αθήνα, 1997

4. Καραγιάννη Φ., Οι Βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος – 15ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2010

5. Λοβέρδου - Τσιγαρίδα Κ., Νέα στοιχεία για το κάστρο του Πλαταμώνα, 1993

6. Λοβέρδου - Τσιγαρίδα Κ., Νεότερα στοιχεία για το κάστρο του Πλαταμώνα, Κατερίνη, 2002

7. Λοβέρδου - Τσιγαρίδα Κ. και συνεργάτες, Αρχαιολογικές έρευνες στη περιοχή του κάστρου του Πλαταμώνα 1998-1999, 1999

8. Παπαζώτος Θ., Μεσαιωνική τοπογραφία της Πιερίας, Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία, Θεσσαλονίκη, 1990

9. Τσιούμη Χ., ‘Το κάστρο του Πλαταμώνα’ σε Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία, Θεσσαλονίκη, 1986


Σχόλια (0)