Το κάστρο των Χανίων


Η πρώτη οχύρωση της πόλης των Χανίων, της αρχαίας Κυδωνίας, ανάγεται στους ελληνιστικούς χρόνους, βάσει της χρονολόγησης που υποδεικνύει η τοιχοποιία, και περιέβαλλε το λόφο του Καστελλίου. Το μεταγενέστερο βυζαντινό τείχος συνδέεται με την ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά το 961 και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οχύρωσης καίριων θέσεων της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου που ακολούθησαν οι Βυζαντινοί. Η οχύρωση των βυζαντινών χρόνων φαίνεται πως ακολούθησε την αρχαία χάραξη λόγω της διαμόρφωσης του λόφου και οικοδομήθηκε κυρίως με υλικό σε δεύτερη χρήση από την αρχαία Κυδωνία, γεγονός που οφείλεται στην εκτεταμένη καταστροφή της πόλης μετά την περίοδο της Αραβοκρατίας (824-961).

Το τείχος σήμερα παρουσιάζει σήμερα μεγάλες απώλειες και έχει διατηρηθεί μόνο τοπικά, εξαιτίας της κατεδάφισης πολλών τμημάτων και της κάλυψής τους από μεταγενέστερες κατοικίες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο ακριβής προσδιορισμός της κάτοψής του. Οι έρευνες ωστόσο έχουν αποδόσει μια γενική εικόνα της πορείας του. Σαφές είναι ότι το τείχος αποτελούνταν από ευθύγραμμα τμήματα που απέδιδαν ωοειδές περίγραμμα, περιλάμβανε πύργους και είχε δύο βασικές εισόδους, μια ανατολική και μια δυτική, αλλά και μικρότερες. Η ανατολική πύλη έχει εντοπιστεί στη διασταύρωση των σύγχρονων οδών Κανεβάρω και Δασκαλογιάννη, ενώ η δυτική στην περιοχή της πλατείας Συντριβανίου. Και οι δύο πύλες προστατεύονταν από τετράπλευρους πύργους. Από τα μέσα του 13ου αι. τα Χανιά πέρασαν στην κατοχή των Βενετών, προτεραιότητα των οποίων υπήρξε η άμυνα και περιφρούρηση της πόλης. Για το λόγο αυτό, ο μηχανικός Michele Sammichieli εκλήθη να επιβλέψει την κατασκευή των νέων τειχών, μεταξύ των ετών 1538-1549. Τη νέα οχύρωση, η οποία περιέλαβε και το λιμάνι, στοιχειοθέτησε ένα τετράπλευρο τείχος, ενισχυόμενο από τάφρο, αντιτείχισμα, καρδιόσχημους προμαχώνες και επιπρομαχώνες. Η σημαντικότερη πύλη του κάστρου ήταν η λεγόμενη Ρεθεμνιώτικη Πόρτα (Porta Retimiotta), στα νότια.


Γλωσσάρι (0)


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (3)

1. Ανδριανάκης Μ., Ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Επισκοπή Κισσάμου, Αθήνα, 1984

2. Ανδριανάκης Μ., Η Παλιά Πόλη των Χανίων, Αθήνα, 1997

3. Πασαρέλι Γκ., Βυζαντινή Κρήτη, Αθήνα, 2005


Σχόλια (0)