Το κάστρο


Η αναστάτωση και το κλίμα ανασφάλειας που προκάλεσαν οι αραβικές επιθέσεις στα νησιά του Αιγαίου στις αρχές 10ου αιώνα υποχώρησαν σημαντικά μετά την ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά το 961. Την περίοδο που ακολούθησε, η διασφάλιση των θαλάσσιων δρόμων τόνωσε το εμπόριο και  πραγματοποιήθηκαν οχυρωματικά έργα σε μεγάλα λιμάνια, στο πλαίσιο μέριμνας της πρωτεύουσας για τη διαφύλαξη της αποκατεστημένης τάξεως στο Αιγαίο. Η ανέγερση του Κάστρου της Χίου ανάγεται στους τελευταίους χρόνους του 10ου αιώνα, αν και από τη βυζαντινή φάση αυτή της οχύρωσης δεν διατηρούνται κατάλοιπα.

Το κάστρο, με κάτοψη ακανόνιστου πενταπλεύρου σχήματος, περικλείει έκταση 180.000 τ.μ. και ανήκει σε γενουατική διαμόρφωση των αρχών του 14ου αιώνα. Ο οχυρωματικός περίβολος διαιρούσε την πόλη στην εντός των τειχών, την Civitas Chii, όπου ήταν η έδρα της πολιτικής και στρατιωτικής αρχής, και στην εκτός των τειχών, το borgo.

Η σημερινή του μορφή οφείλεται αφενός σε διαδοχικές προσθετικές και επισκευαστικές παρεμβάσεις Γενουατών, Βενετών και Οθωμανών, και αφετέρου στις εκτεταμένες φθορές του 19ου αιώνα, που προκλήθηκαν από το βομβαρδισμό του 1828, το σεισμό του 1881 και την κατεδάφιση του νοτίου σκέλους για την κατασκευή του νέου λιμανιού το 1896.

Τα τείχη του κάστρου, χερσαία και επιθαλάσσια σε δυο πλευρές, ενισχύονταν με εννέα προμαχώνες, από τους οποίους σήμερα σώζονται οι οκτώ. Τα χερσαία τείχη περιβάλλονταν από τάφρο. Τρεις πύλες παρείχαν πρόσβαση στο εσωτερικό του κάστρου, η Κεντρική Πύλη (Porta Maggiore), στο νότιο άκρο, η Δυτική Πύλη (Portello) και η Θαλάσσια Πύλη (Porta di Marina), η οποία δεν σώζεται.

Ενδιαφέροντα κτήρια και μνημεία διατηρούνται εντός των τειχών, μεταξύ των οποίων το Παλάτι Ιουστινιάνι, διώροφο κτίσμα του 15ου αιώνα, έδρα της γενουατικής διοίκησης, η Σκοτεινή Φυλακή, χώρος όπου το 1822 φυλακίστηκαν 74 προύχοντες του νησιού, οι οποίοι στη συνέχεια απαγχονίστηκαν, το οθωμανικό νεκροταφείο του Καρά Αλή, ο πύργος-παρατηρητήριο, γνωστός ως Κουλάς και η Κρύα Βρύση, η σημαντικότερη δεξαμενή του κάστρου. Τέλος, στο εσωτερικό του κάστρου σώζεται και ο ναός του Αγίου Γεωργίου, που μετατράπηκε σε τέμενος στην περίοδο της οθωμανικής κατοχής. Από τη φάση αυτή στην αυλή του ναού διατηρούνται μεντρεσές και κρήνη.


Γλωσσάρι (0)


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (7)

1. -------------------, Ζαχαρού-Λουτράρη Α., Πέννα Β., Μανδαλά Τ., Τα Μνημεία της Χίου. Χίος: Ιστορία και Τέχνη, Χίος, 1988

2. Καββαδία Αρ., ‘Μετζιτιέ Τζαμί’ σε Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα, 2009

3. Γκιολές Νικόλαος, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1992

4. Μουρίκη Ντ., Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, Αθήνα, 1985

5. Μπούρας Χαράλαμπος, Χίος: Οδηγοί της Ελλάδος, Αθήνα, 1974

6. Σκαμπαβίας Κ., Η Νέα Μονή Χίου: Ιστορία και Τέχνη, Αθήνα, 2004

7. Ενημερωτικό φυλλάδιο Βυζαντινού Μουσείου Χίου


Σχόλια (0)