Για την υλοποίηση του έργου: «Εξερευνώντας το Βυζάντιο» εργάστηκαν:

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου (ΕΚΒΜΜ): Δρ. Φλώρα Καραγιάννη, Προϊσταμένη Γραφείου Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ).

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου (ΙΤΕ): Δρ. Μάρτιν Ντέρ, Διευθυντής Ερευνών, Επικεφαλής Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Συντονίστρια έργου: Χρυσούλα Μπεκιάρη, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ.

Υλοποίηση λογισμικού πληροφορικών συστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης πολυμεσικού υλικού

Χρυσούλα Μπεκιάρη, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης: καθορισμός προδιαγραφών, μελέτη απαιτήσεων πληροφορικών συστημάτων, εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων, ΙΤΕ.

Αθηνά Κριτσωτάκη, Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Πληροφορική: εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων, ΙΤΕ.

Χρήστος  Γεωργής, Μηχανικός Λογισμικού, συντονιστής ανάπτυξης λογισμικού: υπεύθυνος σχεδιασμού πληροφορικών συστημάτων, ΙΤΕ.

Δημήτρης Αγγελάκης, Μηχανικός Λογισμικού: υπεύθυνος υλοποίησης συστήματος διαχείρισης πολυμεσικού υλικού, συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτού, ΙΤΕ.

Κωνσταντίνα Κονσολάκη, Επιστήμονας Επιστήμης Υπολογιστών: υλοποίηση συστήματος διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας, ΙΤΕ.

Γιώργος Σαμαριτάκης, Μηχανικός Λογισμικού: υπεύθυνος υλοποίησης συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτού, ΙΤΕ.

Ίωνας Περάκης, Επιστήμονας Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ΙΤΕ.

Συγγραφή και επιμέλεια περιεχομένου

Δρ. Φλώρα Καραγιάννη, Αρχαιολόγος: καθορισμός απαιτήσεων, έλεγχος περιεχομένου, συγγραφή κειμένων ψηφιακών υπηρεσιών, συγγραφή ραδιοφωνικών εκπομπών, επιστημονική επιμέλεια, ΕΚΒΜΜ. 

Έλενα Κόστιτς, Αρχαιολόγος: συλλογή και έλεγχος περιεχομένου, συγγραφή ραδιοφωνικής εκπομπής, ΕΚΒΜΜ. 

Ιωάννης Βαραλής, Επίκουρος  Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: επιστημονική επιμέλεια κειμένων θεματικών μελετών και ψηφιακών διαδρομών, ΙΤΕ.

Δρ. Νίκος Σιώμκος, Αρχαιολόγος ΥΠΘΠΑ-Γενική Γραμματεία Πολιτισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού): επιστημονική επιμέλεια κειμένων ψηφιακών διαδρομών, ΙΤΕ.

Ειρήνη Μαραβέλια, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος: συγγραφή ελληνικών και αγγλικών κειμένων, θεματικών μελετών, σχεδιασμός και συγγραφή κειμένων παιχνιδιών, ΙΤΕ.

Λήδα Χαραμή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος: συγγραφή ελληνικών και αγγλικών κειμένων ψηφιακών διαδρομών, συμμετοχή στην μελέτη απαιτήσεων συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών,  εκπαίδευση συστημάτων, ΙΤΕ.

Θεοδοσία Μπίτζου, Υπεύθυνη δημοσιότητας ΙΤΕ-ΙΠ(Αρχιτέκτων Μηχανικός, επιμελήτρια κειμένων/συγγραφέας): επιμέλεια του συνόλου των κειμένων ψηφιακών υπηρεσιών, συγγραφή/προσαρμογή κειμένων θεματικών μελετών για μαθητές και ευρύ κοινό, ΙΤΕ.

Ben Petre, Γλωσσολόγος: επιμέλεια  αγγλικών κειμένων, ψηφιακών διαδρομών, θεματικών μελετών και ραδιοφωνικών εκπομπών, ΙΤΕ. 

Γραφιστικά

Κορίνα Ντέρ, Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: σχεδιασμός και δημιουργία γραφιστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και INFOKIOSK, ΙΤΕ.

Μαρία Χριστάκη, Γραφίστρια: σχεδιασμός και κατασκευή των διεπαφών του ιστοτόπου ψηφιακών υπηρεσιών, ΙΤΕ.

Αμαλία Φλώρου, Ηλίας Φλώρος, Ανδρέας Αραπάκης, εικαστικοί: λήψη και επεξεργασία πανοραμικών φωτογραφιών, ΙΤΕ.            

Εκφώνηση ραδιοφωνικών εκπομπών

Gold  Creative Studio ( http://www.goldcs.gr/).

Μουσική επένδυση

Δρ. Ανδρέας Μανιός, Πλαστικός χειρούργος, ΠΑΓΝΗ, Ηρακλείου.

Προμήθεια εξοπλισμού

Radiantechnologies ( http://www.radiant-tech.gr/).

Διαχείριση έργου

Ελένη Περιστεροπούλου, Οικονομολόγος: οικονομική διαχείριση, ΕΚΒΜΜ.

Αναστασία Χατζηνικολάου, ΑρχιτέκτωνΜηχανικός: συντονισμός, Alpha Mentor.

Μαρία Μουτσάκη, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης: διαχείριση έργου, ΙΤΕ.