Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το επισκοπικό μέγαρο
Convert HTML to PDF

Στη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής περιόδου η Αμφίπολη υπήρξε έδρα επισκόπου, με την παρουσία του οποίου συνδέεται το τμήμα μεγάλου ορθογώνιου κτιρίου με τοίχους πάχους 1,30μ. που αποκαλύφθηκε ακριβώς πίσω από την κόγχη της Βασιλικής Α΄ και ταυτίστηκε με επισκοπικό μέγαρο. Στη ΒΔ γωνία του κτιρίου, εσωτερικά αποκαλύφθηκε ενσωματωμένο κυκλικό κτίσμα διαμέτρου 2,10μ. Παράλληλα, στη ΝΔ γωνία εντοπίστηκαν τρία ορθογώνια στενόμακρα διαμερίσματα, των οποίων οι τοίχοι και το δάπεδο έφεραν υδραυλικό κονίαμα, γεγονός που οδήγησε στον συσχετισμό τους με δεξαμενές.


Βιβλιογραφία (1)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο