Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων
Convert HTML to PDF

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων, αρχικά καθολικό και εν συνεχεία κοιμητηριακή εκκλησία της μονής Βροντοχίου, βρίσκεται δίπλα στην Οδηγήτρια στο βορειοανατολικό τμήμα της Κάτω Πόλης του Μυστρά. Κτίστηκε στην περίοδο 1290-1295 από τους μοναχούς Παχώμιο και Δανιήλ, που αναφέρονται σε έμμετρη επιγραφή στο επιστύλιο του τέμπλου . Οι Άγιοι Θεόδωροι διατηρούν τα γενικά γνωρίσματα του ηπειρωτικού οκταγωνικού ναού , ωστόσο τρεις αιώνες μετά την πρώτη εμφάνιση του συγκεκριμένου τύπου στον Όσιο Λουκά της Φωκίδας εισάγουν μια σειρά αξιοπρόσεκτων τροποποιήσεων (απουσία υπερώων νάρθηκα , στήριξη του τρούλου μόνο προς τα δυτικά σε κίονες , κάλυψη των πλαγίων διαμερισμάτων με καμάρες αντί σταυροθόλια ). Στις τέσσερις γωνίες του ναού διαμορφώνονται παρεκκλήσια , από τα οποία τα ανατολικά είχαν ταφικό χαρακτήρα. Εξωτερικά, ο εξελιγμένος αυτός τύπος παίρνει τη μορφή κυβοειδούς κτιριακού όγκου που κλιμακώνεται επιδέξια προς τα επάνω, καταφέρνοντας έτσι να ισορροπήσει το αισθητικό αποτέλεσμα του ογκώδους κεντρικού τρούλου. Στοιχεία χαρακτηριστικά της ελλαδικής σχολής, όπως ζώνες πλινθοπερίκλειστης τεχνικής , οδοντωτές ταινίες , κεραμικά σκυφία, τα οποία αρχικά συνυπήρχαν με αβακωτές ζωφόρους , τεταρτοκυκλικά τόξα εκατέρωθεν των παραθύρων και καμπύλα αετώματα αναλαμβάνουν από εκεί και πέρα να πλάσουν τις όψεις. Το ξεχωριστό αυτό μνημείο δέχτηκε μεταγενέστερα την προσθήκη ενός νάρθηκα με πυργόσχημα γωνιακά παρεκκλήσια στα δυτικά και μιας κλειστής στοάς στα βόρεια. Στο εσωτερικό διατηρείται μέρος του αρχικού διακόσμου που χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα. Οι χαμηλότερες επιφάνεις κοσμούνται με σειρά ολόσωμων στρατιωτικών αγίων πάνω από ζώνη που θα είχε απομίμηση ορθομαρμάρωσης , ενώ στα ανώτερα τμήματα διατηρούνται σκηνές από τον Βίο της Παναγίας, αλλά και τα Πάθη και την Ανάσταση του Xριστού. Οι τοιχογραφίες του νοτιοανατολικού παρεκκλησίου που φαίνεται να είναι αφιερωμένο στην Παναγία Ζωοδόχο Πηγή, είναι μεταγενέστερες και θα μπορούσαν να τοποθετηθούν γύρω στα 1400. Δύο μορφές βυζαντινών αρχόντων απεικονίζονται στον βόρειο και νότιο τοίχο.

Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσιο υπάρχει τάφος και η παράσταση κάποιου Μανουήλ Παλαιολόγου, που δέεται γονατιστός μπροστά στην Παναγία Βρεφοκρατούσα. Σύμφωνα με τη συνοδευτική επιγραφή ο εικονιζόμενος πέθανε το 1423 ή το 1453.

Στο βορειοδυτικό παρεκκλήσιο του νάρθηκα διατηρούνται ίχνη διακόσμου από παραστάσεις θαυμάτων των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, στους οποίους πιθανώς θα ήταν αφιερωμένο.

 


Βιβλιογραφία (10)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο