Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το μουσείο
Convert HTML to PDF

Σε ένα μνημείο οθωμανικής αρχιτεκτονικής, το Μετζιτιέ Τζαμί, στο κέντρο της σύγχρονης πόλης της Χίου, φιλοξενείται από το 1980 το Βυζαντινό Μουσείο Χίου. Το Μετζιτιέ Τζαμί, οθωμανικό τέμενος τετράγωνης κάτοψης με προστώο, χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με τη χορηγία του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ και στέγασε τις αρχαιολογικές συλλογές του νησιού από την ίδρυση ακόμη του νέου ελληνικού κράτους. Σήμερα στο Μετζιτιέ Τζαμί, μετά από εκτεταμένες επισκευαστικές εργασίες που διενεργήθηκαν στο κτήριο τα προηγούμενα χρόνια, εκτίθεται η νέα αρχαιολογική συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Χίου.

 Η μόνιμη έκθεση του μουσείου λειτουργεί ως σκιαγράφηση της πολιτιστικής διαδρομής του νησιού στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς αιώνες, με ανάδειξη του γόνιμου συγχρωτισμού των λαών που συμβίωσαν στο νησί και αναφορές σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα των νεώτερων χρόνων. Διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες και σε μια εισαγωγική, στην οποία παρουσιάζεται η ιστορική, πολιτική και κοινωνική ιστορία του νησιού μέσω χρονολογικού πίνακα και εποπτικού υλικού. Η Ενότητα Ι, η οποία καταλαμβάνει τη βόρεια πλευρά του κτηρίου, έχει θέμα την Κοσμική και Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική και περιλαμβάνει: i. γλυπτά από ναούς της παλαιοχριστιανικής περιόδου (4ος-7ος αι.), όπως κιονόκρανα , θωράκια , πεσσίσκους, τμήματα άμβωνα , μια τράπεζα προσφορών, σε συνδυασμό με εποπτικό υλικό, ii. εξέταση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της βυζαντινής περιόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στον οκταγωνικό τύπο ναού· εκτίθενται θωράκια, τμήματα επιστυλίων , τμήμα κοσμήτη αψίδας, πεσσίσκοι τέμπλων και κιονόκρανα, iii. παρουσίαση της Γενουατικής περιόδου στο νησί (1346-1566)· εκτίθενται γλυπτά κοσμικής αρχιτεκτονικής, παρουσιάζεται η γενουατική αρχιτεκτονική, τα οχυρωματικά έργα της περιόδου και η αρχιτεκτονική των οχυρωμένων οικισμών της εποχής και iv. παρουσίαση της Χίου στην οθωμανική περίοδο μέσα από ενημερωτική πινακίδα. Η Ενότητα ΙΙ, που αναπτύσσεται στη νότια πλευρά του κτηρίου, περιλαμβάνει τις πινακίδες Διακόσμηση και εξοπλισμός οικίας.

Διατροφικές συνήθειες, Η Χίος και η θάλασσα. Θαλασσινά ταξίδια. Κεραμουργία – Αγγειοπλαστική, Τάφοι, ταφές, ταφικά έθιμα, και σε συνδυασμό με τα ευρήματα που εκτίθενται, παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οι δραστηριότητές τους, οι ασχολίες τους και διαφαίνεται η συμβίωση με τις άλλες κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες. Η Ενότητα ΙΙΙ, Λατρεία και Τέχνη, περιλαμβάνει τοιχογραφίες βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, ενδεικτικές της εξέλιξης της ζωγραφικής στο νησί και των κρητικών και κωνσταντινουπολίτικων επιρροών. Στο κέντρο της αίθουσας, σε διαγώνια διάταξη σε δύο άξονες που σχηματίζουν "αλέα", εκτίθενται τοιχογραφίες από το καθολικό της Νέας Μονής, από το ναό της Παναγίας της Κρήνας και από άλλες εκκλησίες του νησιού.


Βιβλιογραφία (7)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο